Kontakty

Okresní tělovýchovné sdružení
Český svaz ledního hokeje
Jungmannova 10
591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon a fax:

tajemnice - 561 202 168
administrativa + fax - 561 202 167.

E-mail: ots.zdar@tiscali.cz

Internet: http://cslhzdar.zrnet.cz

webmaster: krali@krali.cz